இங்கிலாந்தில் தடுப்பூசி போடப்பட்டவர்கள் (1ஸ்டம்ப் dose): 52,399,031

People Vaccinated in the UK (2nd dose): 48,520,906

நான் தடுப்பூசி எடுத்திருந்தால், நான் இன்னும் வைரஸைப் பெறலாமா?

بواسطة | يناير 17, 2021 | வகைப்படுத்தப்படவில்லை | 0 تعليقات

It is not possible to know at this stage and we will only find out with the benefit of time. 

The vaccines that you take will reduce the chance of you suffering from the COVID-19 disease. Each vaccine has been tested in more than 20,000 people in several different countries and shown to be safe.

It may take a week or two for your body to build up some protection from the first dose of the vaccine. 

Like all medicines, no vaccine is 100% effective, so you should continue to take recommended precautions to avoid infection. 

Some people may still get COVID-19 despite having the vaccine, but symptoms should be less severe.

Early evidence from individual cases has suggested that it is possible to develop COVID-19 more than once. Scientists are still not clear why this happens; theoretically, after we get sick, our immune cells should build up antibody defences that will be ready to tackle future infections even faster. It could be that COVID-19 is more like seasonal viruses, like the cold or flu, for which we do not retain long-term immunity. In that case, beating back the pandemic and keeping it away would require repeated vaccinations.

Cold and flu viruses also mutate substantially year after year, which is why we need flu shots annually; there is no vaccine for the viruses that cause the common cold. In that case, we might have to re-design the COVID-19 vaccine before we take it again. 

But the fact remains that no one really knows the answers to this question. Scientists will just have to keep collecting information from the continued vaccine data to know for sure.

 

0 تعليق

إرسال تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

தொடர்புடைய இடுகைகள்

ta_INTamil
شارك هذا