இங்கிலாந்தில் தடுப்பூசி போடப்பட்டவர்கள் (1ஸ்டம்ப் dose): 52,399,031

People Vaccinated in the UK (2nd dose): 48,520,906

ஏதேனும் ஆபத்துகள் மற்றும் / அல்லது பக்க விளைவுகள் உள்ளதா?

দ্বারা | জানু. 15, 2021 | வகைப்படுத்தப்படவில்லை | 0 মন্তব্য

Nothing in medicine is 100% safe – even something we take without thinking, like paracetamol, poses risks. 

ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகம் / அஸ்ட்ராஜெனெகா

எல்லா மருந்துகளையும் போலவே, இந்த தடுப்பூசியும் பக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்தும், இருப்பினும் அனைவருக்கும் அவை கிடைக்காது. தடுப்பூசியுடன் மருத்துவ ஆய்வுகளில், பெரும்பாலான பக்க விளைவுகள் லேசானவை மற்றும் இயற்கையில் மிதமானவை மற்றும் சில நாட்களுக்குள் தீர்க்கப்பட்டன, சில தடுப்பூசிக்கு ஒரு வாரம் கழித்து இன்னும் சில உள்ளன. 

 

வலி மற்றும் / அல்லது காய்ச்சல் போன்ற பக்க விளைவுகள் தொந்தரவாக இருந்தால், பாராசிட்டமால் கொண்ட மருந்துகளை எடுத்துக் கொள்ளலாம். ஆனால் எப்போதும் ஒரு மருத்துவரிடம் முதலில் பேசுங்கள். 

 

Side effects that occurred during clinical trials with the Oxford University / AstraZeneca were as follows: 

 

Very Common (may affect more than 1 in 10 people) 

 • tenderness, pain, warmth, redness, itching, swelling or bruising where the injection is given 
 • generally feeling unwell 
 • feeling tired (fatigue) 
 • chills or feeling feverish 
 • headache  
 • feeling sick (nausea) 
 • joint pain or muscle ache 

 

பொதுவானது (10 பேரில் 1 பேர் வரை பாதிக்கலாம்) 

 • a lump at the injection site 
 • fever 
 • being sick (vomiting) 
 • flu-like symptoms, such as high temperature, sore throat, runny nose, cough and chills 

 

அசாதாரணமானது (100 பேரில் 1 பேர் வரை பாதிக்கலாம்) 

 • feeling dizzy 
 • decreased appetite 
 • abdominal pain 
 • enlarged lymph nodes 
 • excessive sweating, itchy skin or rash In clinical trials there were very rare reports of events associated with inflammation of the nervous system, which may cause numbness, pins and needles, and/or loss of feeling. However, it is not confirmed whether these events were due to the vaccine. 

 

If you notice any side effects not mentioned in this leaflet, please inform your doctor, pharmacist or nurse.

 

Do NOT take the vaccine

 • If you have ever had a severe allergic reaction to any of the active substances or any of the other ingredient. Signs of an allergic reaction may include itchy skin rash, shortness of breath and swelling of the face or tongue. Contact your doctor or healthcare professional immediately or go to the nearest hospital emergency department right away if you have an allergic reaction. It can be life-threatening. If you are not sure, talk to your doctor, pharmacist or nurse.

 

Warnings and precautions  

Tell your doctor, pharmacist or nurse before vaccination: 

 • If you have ever had a severe allergic reaction (anaphylaxis) after any other vaccine injection;  
 • If you currently have a severe infection with a high temperature (over 38°C). However, a mild fever or infection, like a cold, are not reasons to delay vaccination;
 • If you have a problem with bleeding or bruising, or if you are taking a blood thinning medicine (anticoagulant); 
 • உங்கள் நோயெதிர்ப்பு அமைப்பு சரியாக வேலை செய்யவில்லை என்றால் (நோயெதிர்ப்பு குறைபாடு) அல்லது நோயெதிர்ப்பு சக்தியை பலவீனப்படுத்தும் மருந்துகளை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் (அதிக அளவு கார்டிகோஸ்டீராய்டுகள், நோயெதிர்ப்பு மருந்துகள் அல்லது புற்றுநோய் மருந்துகள் போன்றவை). 

 

மேலே உள்ள ஏதேனும் உங்களுக்கு பொருந்துமா என்பது உங்களுக்குத் தெரியாவிட்டால், உங்களுக்கு தடுப்பூசி வழங்கப்படுவதற்கு முன்பு உங்கள் மருத்துவர், மருந்தாளர் அல்லது தாதியிடம் பேசுங்கள்.

எந்தவொரு தடுப்பூசியையும் போலவே, இந்த தடுப்பூசி அதைப் பெறும் அனைவரையும் முழுமையாகப் பாதுகாக்காது. 

No data are currently available in individuals with a weakened immune system or who are taking chronic treatment that suppresses or prevents immune responses.

 

SOURCE

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/948335/Information_for_UK_recipients_COVID-19_Vaccine_AstraZeneca.pdf

Like all vaccines, this vaccine can cause side effects, although not everybody gets them.

Most side effects are mild or moderate and go away within a few days of appearing. If side effects such as pain and/or fever are troublesome, they can be treated by medicines for pain and fever such as paracetamol.

Side effects may occur with following frequencies:

Very common (may affect more than 1 in 10 people)

 • pain at injection site
 • tiredness
 • headache
 • muscle pain
 • chills
 • joint pain
 • fever

பொதுவானது (10 பேரில் 1 பேர் வரை பாதிக்கலாம்)

 • injection site swelling
 • redness at injection site
 • nausea

Uncommon (may affect up to 1 in 100 people)

 • enlarged lymph nodes
 • feeling unwell

Rare side effects (may affect up to 1 in 1,000 people) 

 • temporary one-sided facial drooping

Not known (cannot be estimated from the available data)

 • severe allergic reaction

Talk to your doctor, pharmacist or nurse before you are given the vaccine if you have: 

 • Ever had a severe allergic reaction or breathing problems after any other vaccine injection or after you were the vaccine in the past. 
 • A severe illness with high fever. However, a mild fever or upper airway infection, like a cold, are not reasons to delay vaccination.
 • A weakened immune system, such as due to HIV infection, or are on a medicine that affects your immune system. 
 • A bleeding problem, bruise easily or use a medicine to inhibit blood clotting.

This vaccine should not be given if you are allergic to the active substance or any of the other ingredients of this medicine. 

Signs of an allergic reaction may include itchy skin rash, shortness of breath and swelling of the face or tongue. Contact your doctor or healthcare professional immediately or go to the nearest hospital emergency room right away if you have an allergic reaction. It can be life-threatening.

எந்தவொரு தடுப்பூசியையும் போலவே, இந்த தடுப்பூசி அதைப் பெறும் அனைவரையும் முழுமையாகப் பாதுகாக்காது. 

No data are currently available in individuals with a weakened immune system or who are taking chronic treatment that suppresses or prevents immune responses. 

SOURCE

https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-pfizer-biontech-vaccine-for-covid-19/information-for-uk-recipients-on-pfizerbiontech-covid-19-vaccine

ஃபைசர் / பயோஎன்டெக்

மாடர்னா

Like all medicines, this vaccine can cause side effects, although not everybody gets them. Most side effects go away within a few days of appearing. If side effects such as pain and/or fever are troublesome, they can be treated by medicines for pain and fever such as paracetamol. 

You may very rarely experience a severe allergic reaction after receiving this vaccine. Signs of an allergic reaction may include itchy skin rash, shortness of breath and swelling of the face or tongue. Contact your doctor or healthcare professional immediately or go to the nearest hospital emergency department right away if you have an allergic reaction. It can be life-threatening. 

Other side effects can include:


Very common (may affect more than 1 in 10 people): 

 • Tenderness and swelling of the underarm glands on the same side as the injection site 
 • தலைவலி
 • குமட்டல்
 • Vomiting 
 • Muscle ache, joint aches, and stiffness 
 • Pain or swelling at the injection site
 • Feeling very tired
 • Chills 
 • காய்ச்சல் 

Common (may affect up to 1 in 10 people):

 • Rash 
 • Rash, redness, or hives at the injection site

Uncommon (may affect up to 1 in 100 people): 

 • Itchiness at the injection site 

Rare (may affect up to 1 in 1000 people)

 • Temporary one-sided facial drooping (Bell’s palsy
 • Swelling of the face (Swelling of the face may occur in patients who have had facial cosmetic injections.) 

Frequency unknown

 • Severe allergic reactions (anaphylaxis
 • Hypersensitivity 

Do NOT have the vaccine if

 • you are allergic to the active substance or any of the other ingredients of this vaccine

Warnings and precautions 

உங்களுக்கு இந்த தடுப்பூசி வழங்கப்படுவதற்கு முன்பு உங்கள் மருத்துவர், மருந்தாளர் அல்லது தாதியிடம் பேசுங்கள்: 

 • Have any allergies. If you have experienced a severe allergic reaction after the first dose of this vaccine, you should not receive a second dose. 
 • Have a very weak or compromised immune system, such as due to HIV infection, or are on a medicine that affects your immune system 
 • Have a bleeding problem, bruise easily or use a medicine to inhibit blood clotting 
 • Have a high fever or severe infection. However, a mild fever or upper airway infection, like a cold, are not reasons to delay vaccination. 
 • Have any serious illness 

If any of the above apply to you (or you are not sure), talk to your doctor, pharmacist or nurse before you are given the Moderna vaccine.  

Source

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/950665/Moderna_Information_Recipient_updated.pdf

0 মন্তব্য

একটি মন্তব্য জমা দিন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।

தொடர்புடைய இடுகைகள்

ta_INTamil
এই শেয়ার করুন