ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੋਕ (1)ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ dose): 52,399,031

People Vaccinated in the UK (2nd dose): 48,520,906

ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕਾ ਕਿਉਂ ਲਓ?

দ্বারা | জানু. 17, 2021 | ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ | 0 মন্তব্য

  1. To prevent you from becoming seriously ill or dying from the virus and suffering from “long COVID”

ਮੌਤ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ 

It is crucial to get vaccinated because this will prevent you from becoming seriously ill or dying from the virus. 

Although the elderly and those with underlying health conditions, such as those with heart or lung disease, are at higher risk of developing severe symptoms, COVID-19 is indiscriminate. It can affect people of any age. 

ਲੰਬੀ COVID ਦਾ ਜੋਖਮ 

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਕੋਵਿਡ -19 ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਕੌਵੀਡ -19 ਸਿੰਡਰੋਮ ਜਾਂ "ਲੰਬਾ ਕੋਵਿਡ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. 

ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸਨ. 

ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ by the Office for National Statistics in November 2020, around one in five people who tested positive for COVID-19 had symptoms that lasted for 5 weeks or longer, and one in 10 people had symptoms that lasted for 12 weeks or longer. These figures equate to an estimated 186,000 individuals in England who had symptoms persisting between 5 and 12 weeks. 

  1. ਦੇਸ਼ ਨੂੰ "ਝੁੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ" ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਲਿਫਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 

ਮਾਹਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਪੱਧਰ. ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਕ ਆਬਾਦੀ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਜੜ ਦੀ ਛੋਟ. Herd immunity is when there are so many vaccinated people that an infected person can hardly find anyone who could get infected, and so the virus cannot spread to other people. 

Take the vaccination is the only way for us to come out of the COVID-19 pandemic and will enable social distancing restrictions to be lifted and to put an end to lockdowns. 

  1. ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

It is very important to protect people who cannot get vaccinated – either due to their serious underlying health conditions or those who have allergies to the vaccines available.  By enough people taking the vaccine, we can develop herd immunity and eliminate the virus out of circulation. This is the only way to protect people who are unable to take the vaccine – who are often the most vulnerable in our society.  

0 মন্তব্য

একটি মন্তব্য জমা দিন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।

ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੋਸਟ

pa_INPanjabi
এই শেয়ার করুন