ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੋਕ (1)ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ dose): 52,399,031

People Vaccinated in the UK (2nd dose): 48,520,906

ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੀਕਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?

ਟੀਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਵਾਂਗ, ਟੀਕੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੜਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ. ਇੱਕ ਟੀਕੇ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜਾਅ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ.

ਸਿਧਾਂਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ.

ਟੀਕੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ

ਪੜਾਅ 1

ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ (<100) ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੀਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਇਮਿ .ਨ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ .ਦਾ ਹੈ.

ਪੜਾਅ 2

ਟੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੂਹ (ਕਈ ਸੌ ਵਿਅਕਤੀਆਂ) ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਟੀਕਾ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਮਿ .ਨ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ.

ਪੜਾਅ 3

ਟੀਕੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੁਦਰਤੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ (ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ) ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਟੀਕਾ ਟੀਕਾ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਕੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣਾ

ਪੜਾਅ ਦੇ 3 ਤੋਂ 4 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਕਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ. ਮਾਹਰ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਟੀਕਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਪੜਾਅ 4

ਪੜਾਅ 4 ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਪੜਾਅ 4 ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਨੂੰ "ਪੋਸਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਿਗਰਾਨੀ" ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

0 মন্তব্য

একটি মন্তব্য জমা দিন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।

pa_INPanjabi
এই শেয়ার করুন