ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੋਕ (1)ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ dose): 52,399,031

People Vaccinated in the UK (2nd dose): 48,520,906

ਭਾਰਤੀ ਕਮਿ Communityਨਿਟੀ

ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤਾ ਪੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ. ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ.

pa_INPunjabi