बेलायतमा खोपिएका व्यक्तिहरू (१)st dose): 46,689,242

People Vaccinated in the UK (2nd dose): 37,610,911

ne_NPNepali
यो साझा गर्नुहोस्