बेलायतमा खोपिएका व्यक्तिहरू (१)st dose): 49,603,566

People Vaccinated in the UK (2nd dose): 45,486,906

ne_NPNepali
यो साझा गर्नुहोस्