बेलायतमा खोपिएका व्यक्तिहरू (१)st dose): 48,344,566

People Vaccinated in the UK (2nd dose): 43,708,906

कथाहरू

ne_NPNepali