אנשים מחוסנים בבריטניה (1רחוב dose): 49,603,566

People Vaccinated in the UK (2nd dose): 45,486,906

הקהילה היהודית
he_ILHebrew