אנשים מחוסנים בבריטניה (1רחוב dose): 52,399,031

People Vaccinated in the UK (2nd dose): 48,520,906

האם ישנם סיכונים ו / או תופעות לוואי אפשריות?

দ্বারা | জানু. 15, 2021 | לא מסווג | 0 মন্তব্য

Nothing in medicine is 100% safe – even something we take without thinking, like paracetamol, poses risks. 

אוניברסיטת אוקספורד / אסטראזנקה

כמו כל התרופות, חיסון זה עלול לגרום לתופעות לוואי, אם כי לא כולם מקבלים אותן. במחקרים קליניים עם החיסון, מרבית תופעות הלוואי היו אופי קל עד בינוני ונפתרו תוך מספר ימים, כאשר חלקן עדיין נוכחות שבוע לאחר החיסון. 

 

אם תופעות לוואי כגון כאב ו / או חום מטרידות, ניתן ליטול תרופות המכילות אקמול. אבל תמיד דבר קודם עם רופא. 

 

Side effects that occurred during clinical trials with the Oxford University / AstraZeneca were as follows: 

 

Very Common (may affect more than 1 in 10 people) 

 • tenderness, pain, warmth, redness, itching, swelling or bruising where the injection is given 
 • generally feeling unwell 
 • feeling tired (fatigue) 
 • chills or feeling feverish 
 • headache  
 • feeling sick (nausea) 
 • joint pain or muscle ache 

 

שכיח (יכול להופיע אצל עד 1 מכל עשרה אנשים) 

 • a lump at the injection site 
 • fever 
 • being sick (vomiting) 
 • flu-like symptoms, such as high temperature, sore throat, runny nose, cough and chills 

 

לא שכיח (עשוי להופיע אצל עד 1 מכל 100 אנשים) 

 • feeling dizzy 
 • decreased appetite 
 • abdominal pain 
 • enlarged lymph nodes 
 • excessive sweating, itchy skin or rash In clinical trials there were very rare reports of events associated with inflammation of the nervous system, which may cause numbness, pins and needles, and/or loss of feeling. However, it is not confirmed whether these events were due to the vaccine. 

 

If you notice any side effects not mentioned in this leaflet, please inform your doctor, pharmacist or nurse.

 

Do NOT take the vaccine

 • If you have ever had a severe allergic reaction to any of the active substances or any of the other ingredient. Signs of an allergic reaction may include itchy skin rash, shortness of breath and swelling of the face or tongue. Contact your doctor or healthcare professional immediately or go to the nearest hospital emergency department right away if you have an allergic reaction. It can be life-threatening. If you are not sure, talk to your doctor, pharmacist or nurse.

 

Warnings and precautions  

Tell your doctor, pharmacist or nurse before vaccination: 

 • If you have ever had a severe allergic reaction (anaphylaxis) after any other vaccine injection;  
 • If you currently have a severe infection with a high temperature (over 38°C). However, a mild fever or infection, like a cold, are not reasons to delay vaccination;
 • If you have a problem with bleeding or bruising, or if you are taking a blood thinning medicine (anticoagulant); 
 • אם מערכת החיסון שלך אינה פועלת כראוי (חסר חיסוני) או אם אתה נוטל תרופות המחלישות את המערכת החיסונית (כגון סטרואידים במינון גבוה, מדכאי חיסון או תרופות לסרטן). 

 

אם אינך בטוח אם אחד מהאמור לעיל חל עליך, שוחח עם הרופא, הרוקח או האחות לפני שקיבלת את החיסון.

כמו בכל חיסון, ייתכן שחיסון זה אינו מגן באופן מלא על כל אלה המקבלים אותו. 

No data are currently available in individuals with a weakened immune system or who are taking chronic treatment that suppresses or prevents immune responses.

 

SOURCE

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/948335/Information_for_UK_recipients_COVID-19_Vaccine_AstraZeneca.pdf

Like all vaccines, this vaccine can cause side effects, although not everybody gets them.

Most side effects are mild or moderate and go away within a few days of appearing. If side effects such as pain and/or fever are troublesome, they can be treated by medicines for pain and fever such as paracetamol.

Side effects may occur with following frequencies:

Very common (may affect more than 1 in 10 people)

 • pain at injection site
 • tiredness
 • headache
 • muscle pain
 • chills
 • joint pain
 • fever

שכיח (יכול להופיע אצל עד 1 מכל עשרה אנשים)

 • injection site swelling
 • redness at injection site
 • nausea

Uncommon (may affect up to 1 in 100 people)

 • enlarged lymph nodes
 • feeling unwell

Rare side effects (may affect up to 1 in 1,000 people) 

 • temporary one-sided facial drooping

Not known (cannot be estimated from the available data)

 • severe allergic reaction

Talk to your doctor, pharmacist or nurse before you are given the vaccine if you have: 

 • Ever had a severe allergic reaction or breathing problems after any other vaccine injection or after you were the vaccine in the past. 
 • A severe illness with high fever. However, a mild fever or upper airway infection, like a cold, are not reasons to delay vaccination.
 • A weakened immune system, such as due to HIV infection, or are on a medicine that affects your immune system. 
 • A bleeding problem, bruise easily or use a medicine to inhibit blood clotting.

This vaccine should not be given if you are allergic to the active substance or any of the other ingredients of this medicine. 

Signs of an allergic reaction may include itchy skin rash, shortness of breath and swelling of the face or tongue. Contact your doctor or healthcare professional immediately or go to the nearest hospital emergency room right away if you have an allergic reaction. It can be life-threatening.

כמו בכל חיסון, ייתכן שחיסון זה אינו מגן באופן מלא על כל אלה המקבלים אותו. 

No data are currently available in individuals with a weakened immune system or who are taking chronic treatment that suppresses or prevents immune responses. 

SOURCE

https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-pfizer-biontech-vaccine-for-covid-19/information-for-uk-recipients-on-pfizerbiontech-covid-19-vaccine

פייזר / BioNTech

מודרנה

Like all medicines, this vaccine can cause side effects, although not everybody gets them. Most side effects go away within a few days of appearing. If side effects such as pain and/or fever are troublesome, they can be treated by medicines for pain and fever such as paracetamol. 

You may very rarely experience a severe allergic reaction after receiving this vaccine. Signs of an allergic reaction may include itchy skin rash, shortness of breath and swelling of the face or tongue. Contact your doctor or healthcare professional immediately or go to the nearest hospital emergency department right away if you have an allergic reaction. It can be life-threatening. 

Other side effects can include:


Very common (may affect more than 1 in 10 people): 

 • Tenderness and swelling of the underarm glands on the same side as the injection site 
 • כְּאֵב רֹאשׁ
 • בחילה
 • Vomiting 
 • Muscle ache, joint aches, and stiffness 
 • Pain or swelling at the injection site
 • Feeling very tired
 • Chills 
 • חום 

Common (may affect up to 1 in 10 people):

 • Rash 
 • Rash, redness, or hives at the injection site

Uncommon (may affect up to 1 in 100 people): 

 • Itchiness at the injection site 

Rare (may affect up to 1 in 1000 people)

 • Temporary one-sided facial drooping (Bell’s palsy
 • Swelling of the face (Swelling of the face may occur in patients who have had facial cosmetic injections.) 

Frequency unknown

 • Severe allergic reactions (anaphylaxis
 • Hypersensitivity 

Do NOT have the vaccine if

 • you are allergic to the active substance or any of the other ingredients of this vaccine

Warnings and precautions 

שוחח עם הרופא, הרוקח או האחות לפני שאתה מקבל את החיסון אם אתה: 

 • Have any allergies. If you have experienced a severe allergic reaction after the first dose of this vaccine, you should not receive a second dose. 
 • Have a very weak or compromised immune system, such as due to HIV infection, or are on a medicine that affects your immune system 
 • Have a bleeding problem, bruise easily or use a medicine to inhibit blood clotting 
 • Have a high fever or severe infection. However, a mild fever or upper airway infection, like a cold, are not reasons to delay vaccination. 
 • Have any serious illness 

If any of the above apply to you (or you are not sure), talk to your doctor, pharmacist or nurse before you are given the Moderna vaccine.  

מָקוֹר

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/950665/Moderna_Information_Recipient_updated.pdf

0 মন্তব্য

একটি মন্তব্য জমা দিন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।

פוסטים קשורים

he_ILHebrew
এই শেয়ার করুন