યુકેમાં રસી અપાયેલા લોકો (1)ધો dose): 52,399,031

People Vaccinated in the UK (2nd dose): 48,520,906

જો મેં રસી લીધી હોય, તો શું હું અન્ય લોકોને વાયરસ સંક્રમિત કરી શકું?

por | Ene 18, 2021 | રસીકરણના પ્રશ્નો, અવર્ગીકૃત | 0 Comentarios

The vaccine will protect you from getting seriously ill and ending up in hospital.

But it’s possible that you could still carry the virus and be contagious to others.

So if you do get the vaccine, it’s important that you continue following the current guidance to protect those around you.

To protect yourself and your family, friends and colleagues, you still need to:

  • HANDS – Wash your hands frequently for at least 20 seconds;

 

  • FACE – Wear a face mask when around others; and

 

  • SPACE – Practice social distancing of at least 2 metres where possible

 

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

સંબંધિત પોસ્ટ્સ

guGujarati
Compartir este