Pobl wedi'u Brechu yn y DU (1st dose): 52,399,031

People Vaccinated in the UK (2nd dose): 48,520,906

A yw'r brechlyn COVID-19 yn orfodol?

بواسطة | يناير 22, 2021 | Heb gategori | 0 تعليقات

Sefyllfa Bresennol

O dan y ddeddfwriaeth gyfredol, nid yw brechlynnau'n orfodol.

Mae deddfwriaeth yn rhoi pŵer i'r llywodraeth atal, rheoli neu liniaru lledaeniad haint neu halogiad. Fodd bynnag, mae'n amlinellu'n benodol na all ei gwneud yn ofynnol i berson ymgymryd â thriniaeth feddygol, gan gynnwys brechu. Yn y DU, brechu yw dewis yr unigolyn neu'r rhiant a yw ef neu ei blentyn wedi'i frechu.

Fodd bynnag, mae brechlynnau yn helpu i amddiffyn pob un ohonom rhag salwch difrifol, angheuol yn aml. Mae'r mwyafrif o lywodraethau a meddygon yn argymell brechlynnau i gadw poblogaethau'n ddiogel rhag achosion er mwyn brwydro yn erbyn ystod o afiechydon o Polio i Deiffoid.

Mae'r llywodraeth a'r GIG yn argymell cymryd y brechlyn COVID-19.

A allai'r brechlyn COVID-19 ddod yn orfodol?

Mae'n annhebygol y bydd y brechlyn COVID-19 yn dod yn orfodol i bawb yn y DU, gan nad oes gan yr un brechlyn arall y statws cyfreithiol hwnnw ar hyn o bryd. Mae Deddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefyd) 1984, sy'n berthnasol yng Nghymru a Lloegr, yn rhoi pwerau i'r llywodraeth atal, rheoli neu liniaru lledaeniad haint neu halogiad. Fodd bynnag, mae'n nodi'n benodol na all rheoliadau ei gwneud yn ofynnol i berson ymgymryd â thriniaeth feddygol, gan gynnwys brechu. Ymestynnodd y Ddeddf Coronafirws a gyflwynwyd ym mis Mawrth 2020 y gwaharddiad hwn i'r Alban a Gogledd Iwerddon. Fodd bynnag, dywedodd Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru, Vaughan Gething, wrth ITV Cymru: 'Ni fyddwn yn diystyru unrhyw beth ar hyn o bryd ond mae'r mandad ar y pen mwyaf eithafol a'r mwyaf annhebygol'.

0 تعليق

إرسال تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Swyddi Cysylltiedig

cyWelsh
شارك هذا