Pobl wedi'u Brechu yn y DU (1st dose): 46,689,242

People Vaccinated in the UK (2nd dose): 37,610,911

Dr Jahangir Alom

gan | Ion 29, 2021 | Straeon | 0 sylw

Helo, fy enw i yw Jahangir Alom ac rwy'n Feddyg damweiniau ac achosion brys sy'n gweithio ar draws Dwyrain Llundain. Y tu allan i'm gwaith clinigol mae gen i sawl rôl wirfoddol gan gynnwys Aelod etholedig o'r Cyngor yng Nghymdeithas Feddygol Prydain a Chyfarwyddwr y Rhaglen mewn corff anllywodraethol bach sy'n gweithio'n bennaf ym Mangladesh o'r enw Selfless UK.

Rwyf wedi gweithio gyda chleifion COVID-19 wedi'u cadarnhau ers dechrau'r pandemig. Dwi wastad wedi bod yn nerfus ynglŷn â mynd yn sâl neu'n waeth wrth drosglwyddo'r firws i fy anwyliaid. Pan gyhoeddwyd y brechlyn roeddwn yn rhyddhad. Mae COVID-19 wedi cael effaith anghymesur ar y gymuned lleiafrifoedd ethnig. Rwyf wedi treulio dros ddegawd yn eiriol dros gymunedau ar yr ymylon ac roeddwn am ddefnyddio'r profiad hwn i sicrhau bod cymunedau ethnig yn cael gofal a chefnogaeth briodol trwy'r pandemig.

Daw petruster brechlyn yn ein cymuned o ddegawdau o brofiad gofal iechyd gwael a diffyg ymddiriedaeth. Rwy'n deall hynny. Rwyf wedi bod yn gweithio ar ymgyrch i ddangos i'm cymuned fod y brechlyn COVID-19 yn ddiogel a bod angen iddo fod yn cymryd er mwyn achub ein hunain a'n hanwyliaid.

cid: 17740ced100806cc1b71

0 Sylwadau

Cyflwyno Sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Swyddi Cysylltiedig

cyWelsh
Rhannwch Hwn