Pobl wedi'u Brechu yn y DU (1st dose): 52,399,031

People Vaccinated in the UK (2nd dose): 48,520,906

Cysylltwch â Ni

Cysylltwch â thîm yr ymgyrch

Os hoffech chi gysylltu â thîm yr ymgyrch, gollyngwch linell atom a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted ag y gallwn. 

Os oes gennych unrhyw straeon yn ymwneud â brechlyn, ewch i'n tudalen 'Post A Story'. 

Gollyngwch linell atom

cyWelsh
இதை பகிர்