Pobl wedi'u Brechu yn y DU (1st dose): 46,689,242

People Vaccinated in the UK (2nd dose): 37,610,911

Cymuned Iddewig
cyWelsh